לימודים בין-תחומיים בסייבר - מערכת שעות תשע"ו

 

סמסטר א'

 

שם הקורס

מספר הקורס

אופי הקורס

שם המרצה

מועד הקורס

מיקום הקורס

מועדי בחינות

מועד א'

מועד ב'

מבוא כללי לתכנות *

1843-0310

חובה

מר אמיר רובינשטיין

שיעור - יום ג', 19:00-17:00

דן דוד, כיתה 207

12/1/2016

16/2/2016

תרגול - יום ג', 20:00-19:00

דן דוד, כיתה 004

היסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

1843-0621

בחירה

ד"ר משה אלחנתי

יום ג', 14:00-12:00

גילמן, כיתה 326

עבודה

סדנת סייבר

1843-1010

חובה

פרופ' יצחק בן ישראל

יום ב', 19:00-17:00

נפתלי, כיתה 103

עבודה

משפט וטכנולוגיות מידע **

1843-1421

בחירה

ד"ר חיים ויסמונסקי

יום א', 20:00-18:00

משפטים, כיתה 206

עבודה

הגנת מידע ופרטיות **

1843-1422

בחירה

עו"ד דן אור-חוף

יום ה', 19:00-17:00

משפטים, כיתה 206

14/1/2016

22/2/2016

 

 

 

סמסטר ב'

 

שם הקורס

מספר הקורס

אופי הקורס

שם המרצה

מועד הקורס

מיקום הקורס

מועדי בחינות

מועד א'

מועד ב'

טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר

1843-0510

חובה

מר עמית קליינמן

שיעור - יום א', 19:00-16:00

טרם נקבע

5/6/2016

10/8/2016

תרגול - יום א', 20:00-19:00

יישומי סייבר **

1843-0530

בחירה

ד"ר אביב גרובר

יום ד', 20:00-18:00

טרם נקבע

8/6/2016

18/7/2016

ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר

1843-1221

בחירה

גב' יעל ענבר

יום ג', 11:00-09:00

טרם נקבע

7/6/2016

26/7/2016

 

 

 

הערות:

הקורס מיועד רק למי שלא למד בעבר קורס תכנות במסגרת אחרת. תלמיד שלמד בעבר קורס תכנות, יפנה לוועדת ההוראה אשר תחליט האם להעניק לו פטור מהקורס. במקרה זה, התלמיד ילמד קורס בחירה נוסף מבין קורסי הסייבר.

** הקורס איננו מיועד לתלמידי הפקולטה למשפטים.

*** תלמידי הפקולטה למשפטים, באשכול לימודי סייבר, מחוייבים בקורסי החובה המצויינים לעיל, וכן בקורסים: "היסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית", "ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר" ובקורס "קנין רוחני" - המועבר ע"י הפקולטה למשפטים (פרטים אודות קורס זה ניתן לקבל בפקולטה למשפטים).

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive