לימודים בין-תחומיים בסייבר - מערכת שעות תשע"ח

קורסי סייבר לשנת תשע"ח

 קורסי חובה (8 ש"ס) 

 

 

1843.0310.01

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שיעור) | מר אמיר רובינשטיין

סמסטר א'

יום ה' | שעות 14:00 – 16:00 | בניין טרובוביץ חדר 308 | 2 ש"ס

 

 מבחן: מועד א': 04/02/18, 9:00   מועד ב': 11/03/18, 15:00

1843.0310.02

מבוא כללי לתכנות (תרגיל) | מר דין שמואל

סמסטר א'

יום ב' | שעות 13:00 – 14:00 |  בניין טרובוביץ חדר 206 | 1 ש"ס

 

 

1843.1010.01

מבוא כללי לסייבר  | פרופ' יצחק בן-ישראל

סמסטר ב'

יום ב' | שעות 14:00 – 16:00 | בניין נפתלי חדר 103 | 2 ש"ס

 

 מטלה סופית: עבודה, להגשה: 23/07/18

 

 

1843.0510.01

טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר (שו"ת) | מר רוני הירשפרונג

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 16:00 –  19:00 | בניין גילמן, חדר 306 | 3  ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 01/07/18, 9:00   מועד ב': 01/08/18, 9:00

 

קורסי ליבה (4 ש"ס)

 

 

1843.1011.01

כלכלה, אבטחת מידע ופרטיות | פרופ' ניל גנדל

סמסטר א'

יום א' | שעות 11:00 – 13:00 | בניין נפתלי חדר 003 | 2 ש"ס

 

מבחן: מועד א': 07/02/18, 9:00   מועד ב': 13/03/18, 15:00

 

 

1843.0621.01

סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט | מר משה אלחנתי

סמסטר א'

יום ד' | שעות 10:00 – 12:00 | בניין גילמן חדר 281 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 25/02/18

 

 

1843.1421.01

משפט וסייבר | ד"ר חיים ויסמונסקי

סמסטר א'

יום ה' | שעות 18:00 – 20:00 | בניין טרובוביץ חדר 202 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 25/02/18

 

 

1843.1221.01

ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר  | ד"ר יצחק שמר

סמסטר ב'

יום ה' | שעות 14:00 – 16:00 | בניין נפתלי חדר 208 | 2 ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 04/07/18, 9:00   מועד ב': 05/08/18, 9:00

 

 

קורסי בחירה (4 ש"ס)

 

 

1843.1422.01

הגנת מידע ופרטיות | עו"ד דן אור-חוף

סמסטר א'

יום א' | שעות 18:00 – 20:00 | בניין טרובוביץ חדר 205 | 2 ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 11/02/18, 9:00   מועד ב': 15/03/18, 15:00

 

 

1880.0501.01

אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות | פרופ' אריה ירדאור

סמסטר א'

יום א' | שעות 16:00 – 18:00 | בניין דן דוד, חדר 002 | 2 ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 21/01/18, 16:15   מועד ב': 22/03/18, 9:00

 

 

1843.0622.01

אמנות דיגיטלית: מבוא לאמנות ניו מדיה | ד"ר שחר כסלו

סמסטר ב'

יום ג' | שעות 14:00 – 16:00 | בניין רוזנברג, חדר 205 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 23/07/18

 

 

1843.0623.01

האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה | ד"ר אלון יפה

סמסטר ב'

יום ג' | שעות 16:00 – 18:00 | בניין רוזנברג אולם 106 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 23/07/18

 

 

1843.0624

ידע בעידן הדיגיטלי | ד"ר ליאור גלרנטר

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 12:00 – 14:00 | בניין שאפל (ע' סוציאלית) חדר 128 | 2 ש"ס

 

מטלה סופית: עבודה, להגשה: 23/07/18

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive