הערוץ הכללי

לימודים בין-תחומיים בסייבר מתקיימים במתכונת מובנית בשלוש פקולטות: מדעי הרוח, מדעי החברה ומשפטים

  • סייבר במדעי הרוח
  • סייבר במדעי החברה
  • סייבר במשפטים
סייבר וטכנולוגיות מידע

בפקולטה למדעי הרוח מוצעת התכנית כהקבץ לתלמידי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח במסלול הדו-חוגי בלבד.

 

הלימודים הם בהיקף של 16 ש"ס ומורכבים מקורסי חובה (8 ש"ס), מקורסי ליבה (4 ש"ס) ומקורסי בחירה (4 ש"ס). 

קורסי החובה מתמקדים בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה, ובנוסף להם גם הקורס "מבוא כללי לסייבר", ומומלץ ללמוד אותו תחילה.

קורסי הליבה מתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ומשפטיים של עולם הסייבר, ואילו מגוון קורסי הבחירה מציגים מבט כללי יותר המשלב לימודים מפקולטות שונות בקמפוס.

 

ניתן להתחיל ללמוד את ההקבץ משנה א'. הקורסים אינם תלויים זה בזה, וסדר לימוד הקורסים אינו מוכתב מראש ובפני התלמיד גמישות רבה בבחירת הקורסים.

 

להלן המלצותינו למהלך לימודים נכון של ההקבץ:

  • רצוי לסיים את הלימודים בשנתיים: בשנה הראשונה ללמוד את קורסי החובה וקורס ליבה, ואילו בשנה השנייה להשלים את קורסי הליבה והבחירה.
  • מומלץ להתחיל בקורס מבוא כללי לסייבר הנותן סקירה כללית בנושא.
  • ניתן להתחיל ללמוד את ההקבץ גם בסמסטר ב'.

 

רישום להקבץ סייבר וטכנולוגיות מידע

הרישום לקורסי ההקבץ הוא במועדי הבידינג של התכנית הרב-תחומית בפקולטה למדעי הרוח.

 

קורסים לשנה"ל תש"פ:

מס' קורס

שם קורס

הוראה

נ"ז

קורסי חובה (8 ש"ס)

1843-1010

מבוא כללי לסייבר

שיעור

2 ש"ס

1843-0310

מבוא כללי לתכנות ומדעי המחשב

שו"ת

3 ש"ס

1843-0510

טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר

שו"ת

3 ש"ס

קורסי ליבה (4 ש"ס) - יש לבחור שני קורסים

1843-1421

משפט וסייבר

שיעור

2 ש"ס

1843-0621

סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט

שיעור

2 ש"ס

1843-1221

ניהול מידע בעידן הסייבר

שיעור

2 ש"ס

1843-1011

מימון וכלכלת סייבר ופרטיות

שיעור

2 ש"ס

1843-0311

מבוא לגאו-סייבר שיעור 2 ש"ס

קורסי בחירה (4 ש"ס) - יש לבחור שני קורסים

1880-0501 אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות שיעור

2 ש"ס

1843-1422

הגנת מידע ופרטיות

שיעור

2 ש"ס

1843-0622

אמנות דיגיטלית

שיעור

2 ש"ס

1843-0624

ידע בעידן הדיגיטלי

שיעור

2 ש"ס

1843-0623

האדם הקיברנטי בראי פסיכואנליזה

שיעור

2 ש"ס

1880-0501

אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות שיעור 2 ש"ס
 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive