מערכת שעות תש"פ

קורסי סייבר לשנת תש"פ

 קורסי חובה (8 ש"ס) 

 

 

1843.0310.01

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שיעור) | ד"ר אריק רוזנברג

סמסטר א'

יום ב' | שעות 08:15 – 09:45 | בניין טרובוביץ (משפטים), חדר 203 | 2 ש"ס

 

 מבחן: מועד א': 11/02/20 9:00   מועד ב': 05/03/20, 9:00

1843.0310.02

מבוא כללי לתכנות (תרגיל) | גב' דנה ארד

סמסטר א'

יום ה' | שעות 11:00-11:45  | בניין טרובוביץ (משפטים), חדר 203 | 1 ש"ס

 

 

1843.1010.01

מבוא כללי לסייבר  | פרופ' יצחק בן-ישראל

סמסטר ב'

יום ד | שעות 14:15 – 15:45 | בניין נפתלי (מדעי החברה), חדר 001  | 2 ש"ס

 

 מטלה סופית: עבודה להגשה: 29/07/20

 

 

1843.0510.01

טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר (שו"ת) | מר יונדב פרי

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 16:15 –  18:45 | בניין דן דוד, חדר 111 | 3  ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 07/07/20, 9:00   מועד ב': 02/08/20, 9:00

 

קורסי ליבה (4 ש"ס)

 

 

1843.1011.01

מימון, כלכלת סייבר ופרטיות | ד"ר רועי צוקרמן

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 08:15 – 10:45 | בניין רקנאטי (ניהול), חדר 406 | 2 ש"ס

 

מבחן: מועד א': 02/07/20, 9:00   מועד ב': 27/07/20, 9:00

 

 

1843.0311.01

מבוא לגאו-סייבר | ד"ר אלי יצחק

סמסטר א'

יום ג' | שעות 12:15 – 13:45 | בניין דן דוד, חדר 109  | 2 ש"ס

 

מטלה סופית: עבודה להגשה: 05/03/20

 

 

1843.0621.01

סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט | ד"ר משה אלחנתי

סמסטר א'

יום ד' | שעות 10:15 – 11:45 | בניין ווב (שפות), חדר 001 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 05/03/19

 

 

1843.1421.01

משפט וסייבר | ד"ר חיים ויסמונסקי

סמסטר א'

יום ה' | שעות 18:15 – 19:45 | בניין טרובוביץ (משפטים), חדר 206  | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 05/03/19

 

 

1843.1221.01

ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר  | ד"ר יצחק שמר

סמסטר ב'

יום ב' | שעות 14:15 – 15:45 | בניין דן דוד, חדר 109 | 2 ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 14/07/20, 9:00   מועד ב': 04/08/20, 9:00

 

 

קורסי בחירה (4 ש"ס)

 

 

1843.1422.01

הגנת מידע ופרטיות | עו"ד דן אור-חוף

סמסטר ב'

יום ב' | שעות 16:15 – 17:45 | בניין טרובוביץ (משפטים), חדר 206 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 29/07/20

 

 

1843.0623.01

האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה | ד"ר אלון יפה

סמסטר ב'

יום ג' | שעות 16:15 – 17:45 | בניין גילמן (מדעי הרוח), חדר 220 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 29/07/20

 

 

1843.0622.01

אמנות חישובית | ד"ר שחר כסלו

סמסטר א'

יום ב' | שעות 12:15 – 13:45 | בניין גילמן (מדעי הרוח), חדר 317 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 05/03/20

 

 

1843.0624

ידע בעידן הדיגיטלי | ד"ר ליאור גלרנטר

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 10:15 – 11:45 | בניין גילמן (מדעי הרוח), חדר 307 | 2 ש"ס

 

מטלה סופית: עבודה, להגשה: 29/07/20

 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive