מערכת שעות תשע"ט

קורסי סייבר לשנת תשע"ט

 קורסי חובה (8 ש"ס) 

 

 

1843.0310.01

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שיעור) | ד"ר אריק רוזנברג

סמסטר א'

יום ב' | שעות 08:15 – 09:45 | בניין גילמן, חדר 277 | 2 ש"ס

 

 מבחן: מועד א': 28/01/19 15:00   מועד ב': 24/02/19, 9:00

1843.0310.02

מבוא כללי לתכנות (תרגיל) | 

סמסטר א'

יום ג' | שעות 15:00 - 15:45 | בניין רקנאטי, חדר 105/6 | 1 ש"ס

 

 

1843.1010.01

מבוא כללי לסייבר  | פרופ' יצחק בן-ישראל

סמסטר ב'

יום ד | שעות 14:15 – 15:45 | בניין טרובוביץ, חדר 308 | 2 ש"ס

 

 מטלה סופית: עבודה, להגשה: 28/07/19

 

 

1843.0510.01

טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר (שו"ת) | מר רוני הירשפרונג

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 16:15 –  18:45 | בניין רוזנברג, חדר 001 | 3  ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 02/07/19, 9:00   מועד ב': 25/07/19, 9:00

 

קורסי ליבה (4 ש"ס)

 

 

1843.1011.01

מימון וכלכלת סייבר ופרטיות | ד"ר רועי צוקרמן

סמסטר א'

יום ה' | שעות 10:15 – 11:45 | בניין רקנאטי, חדר 303 | 2 ש"ס

 

מבחן: מועד א': 07/02/19, 9:00   מועד ב': 20/02/19, 9:00

 

 

1843.0621.01

סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט | מר משה אלחנתי

סמסטר א'

יום ד' | שעות 10:15 – 11:45 | בניין גילמן, חדר 281 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 24/02/19

 

 

1843.1421.01

משפט וסייבר | ד"ר חיים ויסמונסקי

סמסטר א'

יום ה' | שעות 18:15 – 19:45 | בניין טרובוביץ, חדר 206 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 24/02/19

 

 

1843.1221.01

ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר  | ד"ר יצחק שמר

סמסטר ב'

יום ב' | שעות 14:15 – 15:45 | בניין טרובוביץ, חדר 206 | 2 ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 09/07/19, 9:00   מועד ב': 30/07/19, 9:00

 

 

קורסי בחירה (4 ש"ס)

 

 

1843.1422.01

הגנת מידע ופרטיות | עו"ד דן אור-חוף

סמסטר א'

יום א' | שעות 18:15 – 19:45 | בניין נפתלי, חדר 420 | 2 ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 04/02/19, 15:00   מועד ב': 26/02/19, 9:00

 

 

1880.0501.01

אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות | פרופ' אריה ירדאור

סמסטר א'

יום א' | שעות 16:15 – 17:45 | בניין שרמן, חדר 03 | 2 ש"ס

 

  מבחן: מועד א': 13/01/19, 16:15   מועד ב': 08/03/19, 9:00

 

 

1843.0623.01

האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה | ד"ר אלון יפה

סמסטר א'

יום ג' | שעות 16:15 – 17:45 | בניין נפתלי, חדר 110 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 24/02/19

 

 

1843.0622.01

אמנות דיגיטלית: מבוא לאמנות ניו מדיה | ד"ר שחר כסלו

סמסטר ב'

יום ג' | שעות 14:15 – 15:45 | בניין גילמן, חדר 278 | 2 ש"ס

 

  מטלה סופית: עבודה, להגשה: 28/07/19

 

 

1843.0624

ידע בעידן הדיגיטלי | ד"ר ליאור גלרנטר

סמסטר ב'

יום ג' | שעות 10:15 – 11:45 | בניין רוזנברג, חדר 002 | 2 ש"ס

 

מטלה סופית: עבודה, להגשה: 28/07/19

 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive