לימודים בין-תחומיים בסייבר - מערכת שעות תשע"ז

קורסי חובה (8 ש"ס)

 

 

1843.1010.01

מבוא כללי לסייבר  | פרופ' יצחק בן-ישראל

סמסטר א'

יום ב' | שעות 17:00 – 19:00 | בניין נפתלי חדר 103 | 2 ש"ס

 

 

1843.0310.01

מבוא כללי לתכנות (שיעור) | מר אמיר רובינשטיין

סמסטר א'

יום ג' | שעות 16:00 – 18:00 | בניין דן דוד חדר 205 | 2 ש"ס

 

 

1843.0310.02

מבוא כללי לתכנות (תרגיל) | גב' אורית מוסקוביץ

סמסטר א'

יום ד' | שעות 18:00 – 19:00 | בניין קפלון אולם הולצבלט | 1 ש"ס

 

 

1843.0510.01

טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר (שו"ת) | מר רוני הירשפרונג

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 16:00 –  19:00 | בניין טרובוביץ חדר 206 | 3  ש"ס

 

 

קורסי ליבה (4 ש"ס) *

 

 

1843.0621.01

סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט | מר משה אלחנתי

סמסטר א'

יום ד' | שעות 10:00 – 12:00 | בניין גילמן חדר 281 | 2 ש"ס

 

 

1843.1421.01

משפט וסייבר | ד"ר חיים ויסמונסקי

סמסטר א'

יום ה' | שעות 18:00 – 20:00 | בניין טרובוביץ חדר 209 | 2 ש"ס

 

 

1843.1221.01

ניהול מידע בעידן הסייבר  | ד"ר יצחק שמר

סמסטר ב'

יום ב' | שעות 14:00 – 16:00 | בניין טרובוביץ חדר 103 | 2 ש"ס

 

 

קורסי בחירה (4 ש"ס)

 

 

1843.1422.01

הגנת מידע ופרטיות | עו"ד דן אור-חוף

סמסטר א'

יום א' | שעות 18:00 – 20:00 | בניין טרובוביץ חדר 203 | 2 ש"ס

 

 

1843.0622.01

אמנות דיגיטלית | ד"ר ניעה ארליך

סמסטר ב'

יום ב' | שעות 10:00 – 12:00 | בניין גילמן חדר 277 | 2 ש"ס

 

 

1843.0623.01

האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה | ד"ר רונה כהן

סמסטר ב'

יום ג' | שעות 16:00 – 18:00 | בניין רוזנברג אולם 001 | 2 ש"ס

 

 

1843.0624

ידע בעידן הדיגיטלי | ד"ר ליאור גלרנטר

סמסטר ב'

יום ד' | שעות 12:00 – 14:00 | בניין גילמן חדר 326 | 2 ש"ס

 

 

*הקורס היבטים כלכליים של סייבר ייפתח בשנה"ל תשע"ח

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive